Нови правилници: Просветни гласник број 03/2022 – измена календара за средње школе, каталози уџбеника за четврти и осми разред ОШ, каталог уџбеника на језицима националних мањина, правилници за средње стручно образовање…

11852

Нови правилници: Просветни гласник број 03/2022

ИЗМЕНЕ КАЛЕНДАРА

КАТАЛОЗИ УЏБЕНИКА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ