Нови правилници: Просветни гласник број 10/2022 – гимназије за ученике са посебним способностима; средње стручно образовање…

3378

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 10/2022.

ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА