Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласници број 10/2023 и број 11/2023

12400

Објављени су нови прописи у средњем стручном образовању.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 11/2023.
Листа прописа:

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 10/2023.
Листа прописа: