Нови Правилник о упису ученика у средњу школу

21313

У “Службеном гласнику РС”, број 23 од 24. марта 2023. донет је нови Правилник о упису ученика у средњу школу.