Обука наставника за реализацију предмета физичко и здравствено васпитање

758

У Заводу за унапређивање образовања и васпитања 23. августа 2017. године одржана је обука за 85 тренера који ће током септембра месеца обучити преко 2500 наставника физичког васпитања за реализацију наставе новог наставног предмета физичко и здравствено васпитање у петом разреду основне школе.

Партнери на пројекту су: Министартво просвете, науке и технолошког развоја, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Циљ обуке је пружање помоћи наставницима да на што квалитетнији начин реализују наставу усмерену на исходе, са посебним освртом на бригу и очување здравља.

Теме које су дефинисане као најважније за подршку наставницима су: Стандарди постигнућа за предмет Физичко васпитање, Међупредметне компетенције, Наставни програми основног образовања за пети разред, Карактеристике наставног програма предмета Физичко и здравствено васпитање, Планирање и припремање наставе физичког и здравственог васпитања, Значај физичке активности за здравље,  Лична и колективна хигијена и утицај на здравље и Правилна исхрана.

Тренери су по завршеној обуци добили сав потребан материјал за реализацију обуке у изабраним школама а комплетан распоред одржавања обука биће сачињен најкасније до краја августа.