Правилници о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне и средње школе

28977

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 17/2021

У новом Просветном гласнику број 17/2021, објављене су правилници о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне и средње школе: