Пројекат „Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз пилотирање нацрта Основа програма предшколског васпитања и образовања“

1455

У оквиру пројекта „Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз пилотирање нацрта Основа програма предшколског васпитања и образовања“ као заједничке иницијативе Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за педагогију и андрагогију и УНИЦЕФ-а, донесена су два документа: Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета и Стандарди компетенција васпитача и њиховог професионалног развоја.