Raspored nacionalne obuke Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala

7626

Nacionalna, dvodnevna obuka učitelja prvog i drugog i predmetnih nastavnika petog i šestog razreda osnovne škole u školskoj 2019/20. godini DIGITALNA UČIONICA/DIGITALNO KOMPETENTAN NASTAVNIK – UVOĐENJE ELEKTRONSKIH UDŽBENIKA I DIGITALNIHOBRAZOVNIH MATERIJALA realizuje se za jedan deo polaznika od 29. juna do 04. jula a za preostale polaznike od 15. avgusta 2019. godine.

Ovaj spisak polaznika, voditelja, škola domaćina su školske uprave danas prosledile školama na svojim teritorijama i odnose se na julski period obuka.

Usled činjenice da su škole, uprkos svim apelima da polaznici moraju biti dostupni do 10. jula, i usled preplitanja sa drugom nacionalnom obukom, koja traje u julskom ciklusu do 13. jula, ipak dodeljivale odmore počev od 1. jula, finalni raspored se odnosi samo na julske obuke, koje traju zaključno sa 4. julom, a sve obuke, planirane posle tog datuma, se pomeraju za avgust, o čijim će rasporedima školske uprave biti blagovremeno obaveštene.

Školske uprave Beograd, Niš, Valjevo, Sombor i Požarevac, sa čijih teritorija su polaznici nacionalne obuke Realizacija novih programa nastave i učenja orijentisanih prema ishodima, najbrojniji u periodu od 1. do 5. jula, u julu neće imati obuke Digitalne učionice, već se pomeraju za avgust.

Obuku realizuje 240 voditelja za 9.000 polaznika

Raspored obuka zaključno sa 4. julom je u nastavku.

ŠU Čačak

ŠU Jagodina

ŠU Kosovska Mitrovica i Ranilug

ŠU Kragujevac

ŠU Kraljevo

ŠU Kruševac

ŠU Leskovac

ŠU Novi Sad

ŠU Užice

ŠU Zaječar

ŠU Zrenjanin