Распоред обука запослених у основним и средњим школама – развој дигиталних компетенција

12251

На основу програмске активности 3/11 Организовање обука у циљу повећања нивоа дигиталних компетенција наставника и Годишњег плана и програма рада за 2019.  Завода за унапређивање образовања и васпитања,  предвиђено је да Завод треба да обучи 3600  наставникa који немају задовољавајући ниво дигиталних компетенција.

Обуке ће бити организоване у три термина, у свим школским управама и састоје се од једног дана непосредног рада и једног дана онлајн рада на Наставничком образовном порталу. Обуке почињу у 9:00 часова по распореду истакнутом у табелама испод:

 

У складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године у којој се препознаје значај и улога дигиталних технологија за унапређивање система образовања као и Саопштењa Европске комисије: Развој школа и изузетности у подучавању за боље основе у животу из 2017. године, у коме се истиче да је потребно развијати нове начине подучавања и учења у свету који је све више мобилан и дигиталан, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Заводом за унапређивања образовања и васпитања и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања објавило је нови Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, који представља ревизију Оквира из 2017. године.