Средње стручно образовање – нови правилници (допуне и измене); допуна каталога уџбеника за гимназије и средње стручне школе; класична католичка гимназија

8457

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021 и 16/2021

У новим Просветним гласницима број 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021 и 15/2021 објављене су допуне каталога уџбеника за гимназије и средње стручне школе и допуне и измене плана и програма наставе и учења за средње стручно образовање у подручју рада:

  • Геодезија и грађевинарство;
  • Личне услуге;
  • Машинство и обрада метала;
  • Трговина, угоститељство и туризам;
  • Хидрометеорологија;
  • Геологија, рударство и металургија.

Погледајте нове прописе:

Каталози уџбеника за гимназије и средње стручне школе

Гимназије