Српска допунска школа у Аргау, Швајцарска – Анимирани филм о Светом Сави

236

Ове школске 2017/2018. године поводом школске славе, поред приредбе, ученици у кантону Аргау, у Швајцарској, направили су кратак анимирани филм о Светом Сави. Филм је урађен према одломку „Свети Сава и голубица“ из романа „Заистинска бајка“ Г. Влајића. Да би овај кратак филм настао, ђаци су морали много тога заједно да ураде. Они су цртали позадине за филм, цртали јунаке ове приче и лепили их на картон да би од њих направили лутке, а затим померали лутке како би добили анимацију. Такође, позајмили су луткама и своје гласове. На овај начин труд и рад свих ученика допунске школе обједињен је у заједничко дело, које ће ђацима остати као успомена на време проведено у допунској школи на српском језику.

Татјана Хаџић Јововић