Успешан почетак школске године у Француској, Италији и Словенији

47

У већини места у Француској и Италији успостављена је непосредна настава, као и ранијих година. У складу са здравственим мерама земаља пријема, предузимају се прописане мере заштите. Ограничење броја присутних услед малих просторија у појединим местима са великим бројем ученика (Вићенца, Црква Свете Петке у Бондију) решено је поделом на мање групе, увођењем нових термина и скраћењем часова. Настава на даљину користи се у одељењима где тренутно не постоје могућности за другачијом организацијом и где се чека одобрење за учионице – Колмар, Курбевуа, Санс, Милуз. У Трсту су„онлајн“ часови трајали до почетка октобра, а потом је Српској црквеној православној општини реорганизовано свих шест група у погледу структуре ученика – групе су претежно хомогене.

У Француској је, поред здравствене кризе, наставну ситуацију отежало укидање ЕЛКО програма, који је подразумевао извођење наставе под надзором француских просветних власти. У кратком временском периоду, а упоредо са застојем нарочито административних служби, било је потребно пронаћи решења за многе групе које су остале без француских учионица. Прелазак на тзв. асоцијативни вид наставе (наставе при удружењима) успешно је спроведен захваљујући доброј организацији, процени могућности на терену, заједничком раду свих наставница, изузетној помоћи постојећих српских удружења, подршци Савеза Срба Француске у оснивању нових удружења, залагању ђачких породица ентузијаста, али и француским институцијама, које су дале просторије културних центара и школа.

У складу са предложениим распоредом наставе за редовне наставнике, у већини школа у Словенији на подручју Љубљане, Крања, Нове Горице, Марибора и Копра основана су одељења, а родитељски састанци и први часови успешно одржани. Велики допринос решавању админстративних питања, повезивању са српским црквеним општинама, уз комуникацију са управама школа и обраћање словеначким институцијама, пружила је Амбасада Републике Србије у Словенији. У складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом и мерама које је донела Влада Републике Словеније, настава на српском језику изводиће се по „онлајн” моделу од 19. октобра, преко Зум апликације и Гугл учионице.

Да непосредну наставу не могу заменити виртуелна дружења, али и да је настава на даљину била добро вођена у свим местима од марта до јуна, уз многе заједничке активности и учешћа на конкурсима, те да је српска школа и даље кохезиони чинилац који окупља децу, показао је одзив ученика у овој школској години, који је приближан броју са краја прошле школске године. Уз подршку Министарства просвете, очекује се отварање група у удаљеним местима и извођење „онлајн“ часова, а иницијатива је, на пример, за место Сент Авол, потекла из нашег конзулата у Стразбуру.

У Француској, Италији и Словенији наставу на српском језику у 2020/21. изводи 14 редовних, 6 хонорарних наставника и координатор са 50% норме:

Француска –  Милија Јевремовић, Катарина Страиловић, Тамара Нацик, Марија Праизовић, Љиљана Симић, Славица Милић, Наташа Радојевић, Наташа Францишковић, Александра Бурсаћ

Италија – Јелена Јовановић, Драгица Додеровић, Слађана Марковић

Словенија – Данило Спасојевић, Јелена Стефановић, Светлана Тодоровић, Тамара Сврзић, Маја Анђелковић Шегуљев, Невена Ступар, Драгана Шошкић, Драга Давид.

Укупан број ученика у све три земље у октобру 2020. је око 1770, а часове држи 21 наставник у укупно 122 групе.

Распоред часова и контакти наставника доступни су на линковима:

Француска: http://srpskipariz.weebly.com/106010881072108510941091108910821072.html

Италија: http://srpskipariz.weebly.com/1048109010721083108011121072.html

Словенија: http://srpskipariz.weebly.com/105710831086107410771085108011121072.html

У претходном периоду започета је сарадња са Вуковом задужбином у пројекту „Српска школа у Француској и Италији на путу задужбинарства“, којим се предвиђа штампање ђачких радова у „Даници за младе“ и промоција књиге, уз учешће свих породица, које су обавештене преко Савета родитеља о прикупљању симболичних средства са циљем  подршке овој институцији од изузетног културног значаја.

Остварена је сарадња са Културним центром „Чукарица“ на подручју развијања читалаштва и богаћења библиотечког фонда ћириличним књигама кроз програм „Читалачке значке“. Из обе земље је послато 39 поетских видео-записа на конкурс „Ја бих стихом да ти кажем“.

Посебна захвалност упућује се Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у региону што је препознала потребе допунске школе уз значај наставе на српском језику и суфинасирала пројекат „Дигитална учионица у функцији унапређења допунске наставе на српском језику у Паризу“, чија се реализација одвија у складу са предвиђеним планом. Обезбеђена је техничка опрема, а одржани су и први интерактивни часови.

Сарадничка атмосфера предуслов је за успешан рад и изградњу позитивне слике о допунској школи. Развијање добрих односа међу колегама показује заједничко остваривање активности, сарадња у припреми часова, размена додатне литературе, дељење искустава у „онлајн“ настави и учење у области дигиталних компетенција. Учестала комуникација, уз уважавање предлога и идеја, а нарочито неговање осећаја међусобне подршке и тимског рада, чине сваки успех заједничким.