Усвојени стандарди квалификација за потребе обука у струци

1773

На 79. Седници Савета за стручно образовање и образовање одраслих, одржаној 12.07.2018.год., усвојени су стандарди квалификација за молера, керамичара, зидара-фасадера у подручју рада геодезија и грађевинарство и руковаоца виљушкаром у подручју рада саобраћај.

Стандарди квалификација су израђени за потребе израде програма обука у струци и објављени су на https://zuov.gov.rs/obrazovanje-odraslih/ .