Продужен је рок за пријаву учесника (без саопштења) на XXI научну конференцију националног значаја под називом: „Образовне промене у Србији: изазови и перспективе“ која ће се одржати  20.10.2017. године у организацији  Института  за педагошка истраживања у Београду, Економског факултета Универзитета у Београду, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Преузмите Позив и Формулар за пријаву