Зборник радова Пилот-пројекта Образовни круг

271

Зборник радова Пилот-пројекта Образовни круг је штампан крајем јуна 2018. године и промовисан у Кампу Кроса РТС-а. У кампу је боравило преко сто ученика из десет земаља, када су одржане и радионице Образовног круга. Пројекат је реализовала Српска допунска школа у Француској заједно са шест школа из пет градова Србије. Учествовало је 10 наставника и преко 70 ученика из ове две земље.