База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Издања Завода
Погледајте и наручите сва издања Завода
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
База уџбеника и наставних средстава
Погледајте који су уџбеници одобрени за употребу за основно образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • Сазнали на семинару и применили у пракси – База радова 2013.

  Завод за унапређивање образовања и васпитања Центар за професионални развој запослених у образовању КОНКУРС „Сазнали на семинару и применили у пракси – База радова 2013.„   Виолета Милетић – управљање и руковођење – РАД ПРИЛОГ – Прва награда – Пољопривредна школа „Шуматовац“ Зорица Анђелић – средње стручно – РАД ПРИЛОГ – Друга награда – Економско-трговинска школа Миодраг Савовић – математика – РАД ПРИЛОГ – Трећа…

  Детаљније...
 • Приручници и брошуре

  ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007) Група аутораВодич представља допринос развијању активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју. Циљ је да се подстакне и јача развој професије. Поред тога, Водич олакшава примену постојећих законских и подзаконских аката. Намењен је наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, као и директорима установа, просветним…

  Детаљније...
 • Уметничке школе – наставни планови и програми

  Наставни планови и програми  НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСНОВНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА КУЛТУРА УМЕТНОСТ ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ (СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ)  НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ (СРЕДЊЕ MУЗИЧКЕ ШКОЛЕ)  НАСТАВНИ ПЛАН…

  Детаљније...
 • Гимназије – наставни планови и програми

  Гимназије Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Филолошкој гимназији: 1/2017 Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији: 12/2016-1, 13/2016-10 (исправка) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији: 15/2013-1, 11/2016-545 Правилник о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији…

  Детаљније...
 • Основно образовање одраслих – закони и подзаконска акта

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11). Подзаконска акта План и програм Правилник о плану и програму образовно-васпитног рада за основно образовање и васпитање одраслих („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 6/91); Правилник о програму огледа функционалног основног образовања одраслих Рома(„Просветни гласник“, број 7/06, 2/09); Правилник о програму…

  Детаљније...
 • Средње стручно образовање – Геодезија и грађевинарство

  ГЕОМЕТАР  Наставни план Обавезни предмети  Српски језик и књижевност  Српски као нематерњи језик  Страни језик I  Физичко васпитање  Математика  Физика  Рачунарство и информатика  Географија  Историја  Социологија са правима грађана Изборни предмети  Грађанско васпитање  Други страни језик (изборни предмет)  Изабрани спорт  Историја (oдабране теме)  Филозофија  Логика са етиком  Изабрана поглавља математике(трећи разред)  Физика – изборни предмет…

  Детаљније...
 • Средње стручно образовање – електротехника

  АУТОЕЛЕКТИЧАР  Наставни план Обавезни предмети  Српски језик и књижевност  Српски као нематерњи језик  Страни језик I  Физичко васпитање  Математика  Историја  Рачунарство и информатика  Географија  Екологија и заштита животне средине  Социологија са правима грађана Изборни предмети  Грађанско васпитање  Други страни језик (изборни предмет)  Изабрани спорт  Историја (oдабране теме)  Етика  Логика  Изабрана поглавља математике  Индустријска географија  Ликовна…

  Детаљније...
 • Средње стручно образовање – трогодишњи профили преведени из огледа

  ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ МЕСАР  Наставни план Обавезни предмети  Српски језик и књижевност  Српски као нематерњи језик  Страни језик  Физичко васпитање  Математика  Историја  Рачунарство и информатика  Географија  Екологија и заштита животне средине  Социологија са правима грађана Изборни предмети  Грађанско васпитање  Други страни језик (изборни предмет)  Изабрани спорт  Историја (oдабране теме)  Етика  Логика  Изабрана поглавља…

  Детаљније...
 • Средње стручно образовање – четворогодишњи профили преведени из огледа

  Четворогодишњи профили ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР  Наставни план Обавезни предмети  Српски језик и књижевност  Српски као нематерњи језик  Страни језик I  Физичко васпитање  Математика  Рачунарство и информатика  Историја  Екологија и заштита животне средине  Латински језик  Физика  Географија  Биологија  Хемија  Социологија са правима грађана Изборни предмети  Грађанско васпитање  Други страни језик (изборни предмет)  Изабрани спорт  Историја (oдабране теме)…

  Детаљније...
 • Наставни планови огледних програма по подручјима рада

  Пољопривреда, производња и прерада хране Четворогодишњи профили  Виноградар – винар – оглед Трогодишњи профили  Пивар – оглед ***************** Шумарство и обрада дрвета Четворогодишњи профили  Надзорник парка – оглед  Техничар за ловство и рибарство – оглед  Техничар за обликовање намештаја и енетријера – оглед  Техничар за примарну обраду дрвета – оглед Трогодишњи профили  Столар – оглед…

  Детаљније...