back to top

Дигитална учионица – предаја домаћег задатка

Сви наставници који су у периоду мај-октобар 2020. године похађали онлајн обуку "Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала", дужни су да предају завршни (домаћи) задатак како би добили...

Уверења за полазнике обуке Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама

Обуку „Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама“ завршило је 11.349 практичара запослених у предшколским установама у Србији. Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци могу се преузети овде.

Бесплатна онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

Онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу првенствено је намењена члановима тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Обука се реализује на платформи за учење на даљину ЗУОВ Еду (МУДЛ...

Уверења за полазнике више обука

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: Дигитални свет (колеге које се касниле са завршетком обуке), Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву, ...

Бесплатна онлајн обука за директоре, стручне сараднике и наставнике који администрирају школске платформе за...

Онлајн обука „Унапређивање система дигитализације у образовању“ је део пројекта Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања и канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, усмереног на унапређивање имплементације наставног плана и програма и дигиталног учења...

Педагошки асистенти – Шта је ново

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања Завода за унапређивање образовања и васпитања је у децембру 2022 године, у сарадњи са представницима Министарства, Универзитета, као и запослених у школама за ученике са...

Уверења за полазнике обуке Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе

Уверења за полазнике обуке "Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе" могу се преузети овде. Уверења су урађена за оне полазнике који су успешно завршили обуку до 27.октобра 2023. Остали полазници обуке,...

Уверења за полазнике Oбуке за примену Oснова програма – Године узлета – за практичаре

Уверења о савладаним програмима Обуке за примену Основа програма - Године узлета - за практичаре, за три модула: Развијање реалног програма Концепција Основа програма Документовање можете преузети овде.

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 21.11.2022. године

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је...

Конференција Дигитално образовање 2024 ове године и уживо у Дому омладине у Београду

Међународна конференција Дигитално образовање 2024 ове године ће се симултано одржавати и онлајн и уживо. Конференција уживо ће се одржавати у Дому омладине у Београду (Македонска 22), 19.04.2024. године од 10 до 18 часова. Уколико желите...