back to top
null

Издања Завода

 • null

  Унапређивање система дигитализације у образовању - Приказ и анализа резултата

  Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2024.

   

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Финансијско-рачуноводствена обука - Приручник за наставнике са прилозима

  Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2024.

  Приручник који је пред вама првенствено је намењен наставницима који реализују наставу предмета Финансијско-рачуноводствена обука, али и осталим наставницима који желе да се упознају са програмом предмета и препорукама за његову реализацију. Предмет ФРО, иако је раније постојао у профилу финансијски администратор и није непознат наставницима, у новим образовном профилу има одређену специфичност, јер се по програму предмета оснива виртуелно привредно друштво које се бави пружањем књиговодствених услуга. Намера аутора је да се овим приручником, кроз примере, наставницима олакша посао организовања и реализације наставе..

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Методичко-инструктивни приручник за наставнике – Српски као страни језик

  Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2023.

  Методичко-инструктивни приручник за наставнике – Српски као страни језик проистиче из потреба наставне праксе и, у недостатку уџбеника за овај предмет, служи њеном унапређењу.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Приручник за наставнике који остварују образовно-васпитни рад у иностранству

  Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2023.

  Приручник пред вама, настао је као резултат обуке од јавног интереса  Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранству. По свом садржају и форми, он представља једну врсту концизног и конструктивног дидактичко-методичког штива. Намењен је, пре свега, наставницима који остварују програм основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно живе у иностранству, а који су се изјаснили за овај вид наставе.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Наставник за дигитално доба (2023)

  Припремљена је трећа, унапређена верзија Оквира дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2023. Као одговор на дигиталну трансформацију у образовању, овај оквир треба да представља референтну тачку за развој дигиталних компетенција свих наставника.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Смернице за припрему програма сталног стручног усавршавања од јавног интереса

  Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2023.

  У оквиру система сталног стручног усавршавања запослених у образовању, министар у складу са стратешким циљевима Министарства просвете, одобрава програме од јавног интереса.

  У циљу подршке систему, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је Смернице за припрему програма сталног стручног усавршавања од јавног интереса у којима су дефинисани принципи креирања програма, елементи програма и неопходни процедурални кораци до објављивањa на листи програма од јавног интереса која се налази на сајту Завода. Уз сваки програм на листи, налази се и електронска адреса особе за контакт за све информације у вези са програмом.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Менторство - Водич за наставнике у школама

  Ауторски тим: др Тања Шијаковић; др Милица Марушић Јаблановић; др Ивана Ђерић; Проф. др Сања Благданић; МА Јасмина Ђелић
  Завод за унапређивање образовања и васпитања
  2022.

  Ослањајући се на чињеницу да су у приручнику који је издао Завод за унапређивање образовања и васпитања 2009. године (друго издање 2012.године) изнете основне концепцијске поставке приправништва и  менторства, улоге и компетенције неопходне за менторски рад, овај приручник писан је као његов логичан след и допуна. Као такав, бави се неким важним питањима која у претходном приручнику нису расправљана и допуњава претходно писане делове који се тичу непосредног рада ментора
  са приправником.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  КАНОН СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (2022.)

  Зборник радова са Друге интеркатедарске србистичке конференције, одржане у НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу 18–20. јуна 2021.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу (2022.)

  У ОДАБРАНИМ ПРОГРАМИМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА
  Ова публикација пружа свеобухватне смернице у имплементацији Референтног окрвира компетенција за демократску културу Савета Европе (РОКДК) у план наставе и учења 10 одабраних предмета. Такође, она омогућава наставницима да процене свој допринос имплементацији РОКДК у наставним и ваннаставним активностима и даје им практичне примере и савете како да направе сопствене планове часова. Смернице су израдили стручњаци Завода за унапређивање образовања и васпитања, представнци Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије. Надамо се да ће наставницима ова публикација бити од користи и помоћи им да планирају своја предавања у духу неговања демократске културе широм Србије
  .

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Guidelines for integration of RFCDC in selected subjects of national curricula (2022.)

  These guidelines provide comprehensive guidance for the implementation of RFCDC in the curriculum of 10 selected subjects. They also allow teachers to assess their contribution to RFCDC implementation in curricular and extra-curricular activities and provide them with practical examples and advice to create their own lesson plans. The guidelines have been developed by curricula experts from the Institute for Education Improvement, representatives of the Ministry of Education, Science and Technological Development and the Institute for Education Quality and Evaluation of the Republic of Serbia. We hope that educators will find this publication useful and help them plan their teaching to foster a democratic culture throughout Serbia and that other countries can take inspiration from this work.

  Download

 • null

  Матурски радови школскe 2020/2021. годинe (2022.)

  У овој свесци библиотеке Зборници Задужбина Андрејевић са задовољством представља школској, стручној и научној јавности радове који су изабрани на њеном Десетом конкурсу за објављивање најбољих матурских радова у школској 2020/2021. години.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Приказ и анализа резултата истраживања: Извођење образовно васпитног процеса учењем на даљину (2021.)

  Завод за унапређивање образовања и васпитања је спровео истраживање коме су у фокусу интересовања били ставови и перцепције запослених у образовању о остваривању образовно васпитног процеса путем учења на даљину.
  У истраживању, у коме су учествовали запослени из укупно 1.800 основних и средњих школа Републике Србије, а које је реализовано у периоду мај 2020 – октобар 2021, учествовало је укупно 50.202 запосленa просветнa радника.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Приручник за наставнике „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“ (2022. - допуњено издање)

  Преузмите електронску верзију

 • null

  СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК – ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ (2021.)

  Приручник „Српски као страни језик“ у потуности се наслања на План и програм наставе и учења и Стандарде образовних постигнућа за Српски као страни језик и представља структурирани оквир за реализацију наставе овог предмета. Сагласно томе, он омогућава актуализацију садржаја наведених докумената, повезивање њихових структурних елементата у једну целину која осигурава да се знање гради, развија мрежа појмова и научено одмах примењује у пракси.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРПСКОГ НАРОДА И РАЗВИЈАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА (2021.)

  Завод за унапређивање образовања и васпитања
  У оквиру сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања и Републичког педагошког Завода из Републике Српске, урађени су приручници чија је намена да пруже наставницима подршку у неговању културе српског народа и развијању нациналног идентитета.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И ВРИЈЕДНОСТИ У КОНТЕКСТУ ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  (2021.)

  Републички педагошки завод Републике Српске
  У оквиру сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања и Републичког педагошког Завода из Републике Српске, урађени су приручници чија је намена да пруже наставницима подршку у неговању културе српског народа и развијању нациналног идентитета.

  Преузмите електронску верзију

 • null

   Матурски радови школске 2018/2019. године (2020.)
  У овој свесци библиотеке Зборници Задужбина Андрејевић са задовољством представља школској, стручној и научној јавности радове који су изабрани на њеном Осмом конкурсу за објављивање најбољих матурских радова у школској 2018/2019. години.

   

   

  Преузмите електронску верзију

 • null

  СТАТУС СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ (2021.)
  Зборник радова са Прве интеркатедарске србистичке конференције, одржане у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу 19–21. јуна 2020. године 

   

  Преузмите електронску верзију

 • null

   ЛЕТОПИС ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ (2020.)

   

  Преузмите електронску верзију

 • null

   СВЕТ РЕЧИ – ЧАСОПИС ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ бр. 51-52 (2021.)

  Школски и факултетски часопис за српски језик и књижевност намењен ђацима, студентима и професорима.

  Преузмите електронску верзију

 • null

   ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ (2020.)

  Пред вама је приручник чији је циљ да пружи помоћ и подршку остваривању изборног програма Грађанско васпитање у гимназији, оријентисаног на достизање исхода и развој компетенција.

  Преузмите електронску верзију

 • null

   ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2020.)

  Пред вама је приручник чији је циљ да пружи помоћ и подршку остваривању изборног програма Грађанско васпитање у I циклусу основног образовања и васпитања, оријентисаног на достизање исхода и развој компетенција.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2020.)

  Пред вама је приручник чији је циљ да пружи помоћ и подршку у остваривању изборног програма Грађанско васпитање у II циклусу основног образовања и васпитања, оријентисаног на достизање исхода и развој компетенција.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  МЛАДИ И СРБИСТИКА 2 (2020.)

  Зборник радова полазника образовних програма у ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу

  Преузмите електронску верзију

 • null

  СТРУЧНО УПУТСТВО О БЕЗБЕДНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (2020.)

  Ово Стручно упутство се доноси са циљем унапређивања безбедности и квалитета организације и реализације Програма наставе и учења физичког и здравственог васпитања и обухвата правила понашања ученика и наставника на часовима и осталим организационим облицима рада.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПРИРУЧНИК ЗА ПРАЋЕЊЕ ФИЗИЧКОГ РАЗВОЈА И РАЗВОЈА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА (2019.)

  Предложени модел и систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у овом приручнику су у складу са циљем и исходима наставе физичког васпитања код нас и у сагласју са савременим тенденцијама праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у оквиру наставе физичког васпитања у свету.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ЈАЧАЊЕ ВАСПИТНЕ УЛОГЕ ШКОЛЕ КРОЗ УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

  Јачање васпитне улоге школе унапређивањем ваннаставних активности не значи да се васпитање не одвија и кроз редовну наставу, већ да ваннаставне активности, које нису новина нашег образовног система, добијају важну улогу као недовољно искоришћени потенцијал васпитног делања школе…

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПРЕПОРУЧЕНА ЛЕКСИКА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА (2019.)

  Приручник представља помоћно наставно средство у остваривању образовних исхода у трећем циклусу образовања и припремљен је за наставнике који предају Српски као нематерњи језик. Садржи 320 препоручених речи, граматичких и семантичких елемената које ученици средње школе треба да усвоје, у складу са исходима учења и тематским јединицама које су део новог наставног програма за предмет Српски као нематерњи језик. Сврха приручника је лакше усвајање најчешће коришћених речи на српском језику. Приручник такође укључује пет илустрација које ће бити од практичне помоћи наставницима у организацији наставе српског језика.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПРЕПОРУЧЕНА ЛЕКСИКА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА (2019.)

  Приручник представља помоћно наставно средство у остваривању образовних исхода у другом циклусу обавезног образовања и припремљен је за наставнике који предају Српски као нематерњи језик. Садржи 400 препоручених речи, граматичких и семантичких елемената које ученици од петог до осмог разреда основне школе треба да усвоје, у складу са исходима учења и тематским јединицама које су део новог наставног програма за предмет Српски као нематерњи језик. Сврха приручника је лакше усвајање најчешће коришц́ених речи на српском језику. Приручник такође укључује пет илустрација које ће бити од практичне помоћи наставницима у организацији наставе српског језика.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ОКВИР ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА – НАСТАВНИК ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА 2019

   

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА - приручник за наставнике (2019)

  Др Данијела Шћепановић, Проф. др Даница Лечић Цветковић, Проф. др Филип Марић

  Приручник за наставнике.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПЛАВИ КРУГ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ (2019)
  Зборник радова са округлог стола

  Преузмите електронску верзију

 • null

  МЛАДИ И СРБИСТИКА (2019)
  Зборник радова полазника образовних програма у ОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПРЕПОРУЧЕНА ЛЕКСИКА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА (2018)

  Весна Крајишник и Александар Догнар

  Помоћно наставно средство за наставнике у остваривању исхода.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ИЗБОРНЕ ПРОГРАМЕ У ГИМНАЗИЈАМА (2018)

 • null

  П(Ј)ЕСНИК И П(Ј)ЕСМА (2017.)

  Душан Иванић

  ХРЕСТОМАТИЈА
  Српска п(ј)есма о п(ј)есми (од барока до реализма)

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПОДСЕТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА (2017)

  Виолета Влајковић Бојић

  Подсетник за наставнике страних језика се обраћа свим наставницима страног језика који раде у систему образовања и васпитања Републике Србије и рачуна на њихово знање, вештине и искуство стечено током година припремања и бављења овим позивом. Намера аутора је да датим приручником понуде концизан и конструктиван, практично применљив и проверљив дидактичкометодички материјал, који ће наставницима помоћи у припремању наставе, у раду с уџбеником, у организовању, оптимализацији и рационализацији комплексне наставе страних језика, да пружи помоћ у активизацији и дидактичкометодичкој операционализацији теоријских знања из методике, у испољавању што вишег степена самосталности и креативности, те да им помогне да се лакше снађу у различитим, конкретним наставним ситуацијама на које утичу многи, како унутрашњи, тако и спољашњи фактори.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ: НАУЧНЕ ОСНОВЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ (2016)

  Ана Алтарас Димитријевић, Сања Татић Јаневски

  Монографија Образовање ученика изузетних способности: научне основе и смернице за школску праксу непосредно се надовезује на два пројекта Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ-а) која су се бавила осмишљавањем и увођењем образовне подршке за даровите ученике у старијим разредима основне школе. Она је уједно резултат искустава стечених током реализације тих пројеката, и покушај да се – у складу с потребама које су том приликом уочене – допуни понуда литературе на српском језику која би могла бити ослонац у препознавању ученика са изузетним способностима и подстицању њихових талената.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПРИРУЧНИК ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ (2016)

  Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, у оквиру својих делатности на основу програма додатне подршке за децу и ученике са сметњама и тешкоћама у развоју, припремио је приручник за додатну подршку ради стварања предуслова за квалитетније и доступније васпитање и образовање и рехабилитацију деце и ученика са сметњама у развоју.

  Преузмите електонску верзију

 • null

  ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА УНАПРЕЂЕЊУ ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ (2015)

  Полазећи од претпоставке да научна истраживања могу да испуне своју важну друштвену улогу смао онда када постоји комуникација између истраживачке заједнице и практичара који на основу истраживачких налаза могу да унапреде сопствену праксу Завод за унапређивање образовања и васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво истраживача у образовању у Србији објавили су конкурс за писање сажетака за образовну праксу произашлих из истраживачких налаза.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2014) Монографија

  Монографија је настала поводом десетогодишњице постојања Завода. Читалац је у прилици да се, поред кроки историје развоја Завода, упозна и са тренутним најактуелнијим питањима будућег развоја просвете. На крају књиге је библиографија издања и списак запослених у Заводу.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2014)

 • null

  ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ (2013)

  Публикација Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању намењена је стручној јавности, практичарима у стручном образовању, ученицима, полазницима обука и свима који су заинтересовани за област оцењивања у стручном образовању.

  Преузмите електронску верзију

 • noks

  НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА У СРБИЈИ – СИСТЕМ НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА ОД ПРВОГ ДО ПЕТОГ НИВОА (2013)

  Предлог документа „Национални оквир квалификација у Србији – Систем националних квалификација од првог до петог нивоа“ је одобрен од Савета за стручно образовање и образовање одраслих и презентован стручној јавности. На овај начин је окончана прва фаза развоја НОКС.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Републици Србији (2012.)

  Садржај ове публикације на 79 страна обухвата релевантне податке о 48 образовно-васпитних установа за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  МЕНТОР И ПРИПРАВНИК (2012)

  Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике – друго издање 

  Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ЧАСОПИСИ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2010.)

  СТУДИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА
  Лела С. Брдар

  У овом издању су представљени часописи које је током свог вишегодишњег постојања издавао Завод за унапређивање образовања и васпитања:
  Просветна документација (излазила од 1957. до 1963. г.),
  Ревија школства и просветна документација (од 1964. до 1977. г.), и
  Ревија образовања (од 1977. до 1990. године).

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ПЕДАГОШКА ПИТАЊА И ПЕДАГОГИКА (2008)

  Љ. М. Протић

  Књигу чине одабрани педагошки текстови Љубомира М. Протића, настали пре скоро једног века, који су актуелни и данас. Она може дати значајан допринос васпитању и образовању. Поред тога, књига представља и својеврсну подршку највећим прегаоцима друштва – учитељима и наставницима. Саставни део ове књиге је и Педагогика из 1899. године.Књига је објављена поводом обележавања осамдесет година од смрти овог великог српског педагошког класика.

  Погледајте електронску верзију

 • null

  ВОДИЧ КРОЗ МАНАСТИРЕ У СРБИЈИ (2007)

  С. Милеуснића

  Водич кроз манастире у Србији је нека врста именослова уметничког наслеђа Србије. Описи манастира поред основних података садрже по три целине: историјат, архитектонски опис и на крају осврт на ликовно наслеђе, живопис и иконопис. Намера је да овај водич поред основних информација сваком посетиоцу и ходочаснику буду увод у упознавање са назначеним манастиром.

  Погледајте електронску верзију

 • null

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (2014)

  Група аутора

  Ова публикација укратко говори и раду Завода, његовим организационим јединицама, областима рада, актуелним пројектима и конкурсима. Брошура је двојезична (српски и енглески) са библиографијом најактуелнијих издања Завода.

 • null

  ОБРАЗОВАЊЕ ИЗМЕЂУ ДНЕВНЕ И НАУЧНЕ БРИГЕ (2014)

  Зоран Аврамовић

  У овој књизи проблеми и отворена питања образовања и васпитања у Србији разматрају се на два аналитичка нивоа. Први, новински есеји и други критичко теоријски радови. Наглашена субјективација у разумевању предмета расправе једна је од најважнијих одлика есејистичког дела књиге.

 • null

  p

  ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2012) – друго допуњено издање

  Приручник је намењен запосленима у образовном систему. Има практичну вредност и треба да мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање, олакша процес планирања и омогући функционалан приступ стручном усавршавању и напредовању.

 • null

  ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007)
  Група аутора

  Водич представља допринос развијању активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју. Циљ је да се подстакне и јача развој професије. Поред тога, Водич олакшава примену постојећих законских и подзаконских аката.
  Намењен је наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, као и директорима установа, просветним саветницима и свима који су активни учесници у осигурању професионалног развоја запослених у васпитно-образовним установама.

 • null

  ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009)
  Приредили: Б. Лајовић и сар.

  Водич Приручник је намењен свим запосленима у образовно – васпитном систему. Има практичну и употребну вредност и треба да: олакша процес планирања и омогући креативан приступ стручном усавршавању и напредовању запослених, мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање и омогући квалитетније планирање стручног усавршавања и напредовања.

 • null

  МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
  Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике (2009)
  Група аутора

  Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

 • null

  ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

  • наставника разредне наставенаставника предметне наставе у основним и средњим школама
  • васпитача у предшколским установама
  • васпитача у домовима ученика
  • библиотекара у школским библиотекама
  • стручних сарадника у васпитно-образовним установама
   (2006.) Група аутора

  У водичима можете наћи оквир садржаја и начина рада током периода приправништва, листу корисне литературе и вођење приправника до добијања лиценце за рад.
  Жеља нам је да водичи буду употребљиви и корисни ментору и приправнику, да се истраже различити начини њихове имплементације и да се даље развијају и унапређују.

 • null

  КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

  У каталозима, за сваку школску годину, приказани су одобрени програми стручног усавршавања за запослене у образовно-васпитном систему.

  Погледајте каталоге за све године

 • null

  АДРЕСАР ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СРБИЈИ, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА (2008/2009)

  Адресар установа у Републици Србији садржи податке о установама, према округу и месту у коме се налазе. Окрузи су наведени по азбучном реду.

  За сваку установу дати су подаци о: седишту, називу, адреси, телефону и електронској пошти установе.

 • null

  ОБРАЗОВАЊЕ ДАРОВИТИХ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ (2009)
  Припремиле: Јелена Протић, Сања Татић Јаневски, Звездана Ђурић

  У овој публикацији приказано је образовање даровитих у 12 европских земаља (Аустрија, Грчка, Данска, Мађарска, Немачка, Румунија Словенија, Уједињено Краљевство, Финска, Француска, Швајцарска, Шведска). На крају публикације приказано је образовање даровитих и у Републици Србији.Образовање даровитих у наведеним земљама и Србији приказано је у оквиру шест области које су релевантне за образовне системе.Публикација је намењена просветној јавности и стручњацима који се баве образовањем даровитих.

 • null

  УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈНИМ ПРОМЕНАМА У ШКОЛИ (2009)
  С. Милошевић Јешић

  Књига представља самостално и оригинално истраживачко дело. Бави се веома актуелном проблематиком управљања развојним променама, тј. педагошким иновацијама у савременој школи. Ово истраживање је значајан прилог унутрашњој педагошкој реформи наше школе. Може да послужи у креирању реформских промена у образовном систему и пружи помоћ наставницима, а посебно директорима и педагозима, као и предводницима иновативних промена у савременој школи.

 • null

  СРПСКА ЧИТАНКА за III разред основновних школа у Краљевини Србији (2008)
  Љ. М. Протић и В. Д. Стојановић

  Читанка представља репринт издање Српске читанке из 1906. године.Велика дела никада не умиру, а добре књиге које носе универзалне и националне вредности доживљавају нова издања, чувајући тако непролазне вредности.Сваки сегмент ове читанке је зналачки осмишљен и методички приређен – од сјајног увода до блиставог завршетка.Ова и још многе читанке истог аутора употребљаване су до 1940. године.

 • null

  СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2007-2008)
  Припремиле: Звездана Ђурић, Др Гордана Николић, Сања Татић Јаневски

  Комисије Завода припремиле су предлоге праваца развоја образовног система у Републици Србији, који су достављени Националном просветном савету и Министарству просвете.Будући да ови предлози нису разматрани, Завод је одлучио да их објави у виду публикације под називом – Систем образовања и васпитања у Републици Србији. Циљ је да просветна јавност стекне увид у предложене правце развоја система образовања и васпитања.

 • null

  ПЕДАГОГИКА (2007)
  Љ. М. Протић

  Књига је репринт издање Педагогике из 1899. године. Аутор појмовно дефинише основне педагошке термине и њихове задатке, почев од педагогије. У посебним поглављима аутор анализира појмове, задатке и садржаје васпитања, дисциплине, наставе, наставних метода, наставних планова и програма. У посебном поглављу на крају књиге пише о моралном васпитању као васпитању у ужем смислу.

 • null

  ЧИЈА СУ НАША ДЕЦА (2008)
  С. Милошевић Јешић

  Чија су наша деца је књига која обилује примерима проблема који се јављају у васпитању деце данас. У књизи се указује на пропусте и грешке у васпитању са којима се свакодневно суочавају родитељи, васпитачи и наставници.У посебним поглављима, ауторка даје преглед претпоставки успешног васпитања, ка што су, на пример: физичке активности и правилна и здрава исхрана; радно васпитање и доследност и јединствено деловање.

 • null

  КРОЗ ЈЕЗИК И ВРЕМЕ (2008)
  Р. Бакић

  Књига је посвећена српском језику и његовим везама са другим језицима. Посебно су обрађене везе са енглеским и хебрејским језиком, као и са санскритом. Аутор је као изворе користио дела најпознатијих светских лингвиста, али се према неким од њих односи и критички. Један од закључака књиге је да су светски језици повезани међусобно често више него што се то чини на први поглед.

 • null

  И ВЕРА ЈЕ УМЕТНОСТ (2008)

  Ж. ВидовићУ овој књизи аутор излаже искуство 60-годишњег отпора идеологији која, у клерикализму, настоји да културно-политички, медијски и професионално усмерава веру, и то на исти начин како у јавном животу уметности и књижевности настоји светска естетика, „научно-метафизичка“ критика да идеолошки и медијски усмерава и тумачи уметност. Вера и уметност – слободне од идеологије – могу да представљају једину животну радост и једино могуће откровење смисла човековог живота и људске заједнице.

 • null

  ПРЕУМЉЕЊЕ (2008)
  Љ. Јовановић

  Преумљење је књига са провокативном тематиком. На необичан и оригиналан начин, она се бави питањем старости и порекла српског народа. Поједини прилози и чињенице непобитно доказују фалсификате српске историје и немаран и несвестан однос српског народа према тим појавама.Аутор не намеће своје преумљено мишљење, него тражи од читаоца да се информише и сам доноси одлуке о томе коме ће веровати: лажној историји или својој властитој памети.Издао МСТ Гајић

 • null

  ДВОЈНИК (2007)
  Љ. Јовановић

  Двојник се тематски везује за време и догађаје којима је аутор сведок. Композицијски само привидно делује као хроника времена и збивања једне генерације гимназијалаца на размеђи идеолошки зацртаног једноумља и природно генерираног младалачог отпора. Све је у овој збирци приповедних целина повезано – од времена у коме делују јунаци дела до судбинске повезаности свих кључних јунака.Издао МСТ Гајић

 • ЉИГ – ФОТО МОНОГРАФИЈА (2007)
  Д. Циле Марјановић
  Монографија сликовито представља Љиг и његове житеље у прошлости. Најстарија фотографија у књизи је из 1885, а најновија из 1980. године. Фотографије и обиље података датих уз њих, кратак историјат места и родослови љишких фамилија сведоче о људима, породицама, обичајима, догађајима и богатом друштвеном животу људи из ове варошице и њене непосредне околине.

 • null

  ВОДИЧ ЗА ЛИТУРГИЈУ ( 2008)
  В. Крстић

  Водич представља „упутство“ за присуствовање и активно учествовање на Литургији. Детаљно су објашњени непознати и мање познати појмови, који се односе на место вршења православног богослужења – храм, као и текст богослужења. Водич садржи и текст литургије, одговарања на литургији за верне и део Типика.

 • null

  ПРВОРОДНИ ГРЕХ (2009)
  В. Крстић

  У књизи је обрађен део Старог завета из књиге Постања, који је посвећен првобитном човековом стању и узроцима и последицама одбацивања савеза са Богом. Поред тога, приказан је и ванбиблијски извештај о овој теми, као и тумачења хришћанских цркава.

 • null

  ПРЕВОД СВЕТОГ ПИСМА (2009)
  В. Крстић

  Ово је књига о преводу Старог завета на српски језик односно како је преводио Ђура Даничић. Приказани су и стари преводи Светог писма, с обзиром на то да се ниједан превод на савремене језике не може посматрати као усамљени феномен. Књига, такође, осветљава личност преводиоца, као и деловање Британског и иностраног библијског друштва, на чији је подстицај и уз чију помоћ је Даничић урадио свој превод.