Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 2/2022.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА

УЏБЕНИЦИ

ОСНОВНА ШКОЛА