Oбукe наставника првог разреда гимназије и петог разреда основне школе

25742

У току је реализација обука наставника првог разреда гимназије и петог разреда основне школе за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07).

Обуке су тродневне (два дана непосредно и један дан онлајн).

AГЕНДА

Распоред реализација обука по ШУ

ШУ Београд 5. разред

ШУ Београд 1. разред гимназије

ШУ Нови Сад

ШУ Ваљево

ШУ Зрењанин

ШУ Зајечар

ШУ Јагодина

ШУ Косовска Митровица

ШУ Крагујевац

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Ниш

ШУ Сомбор

ШУ Ужице

ШУ Лесковац

ШУ Пожаревац

ШУ Чачак

ШУ Ранилуг

ШУ Нови Пазар