Oбукe наставника разредне наставе, стручних сарадника и директора  за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

5329

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.

Дана 14. априла 2018.  почиње  реализација обука наставника разредне наставе, стручних сарадника и директора  за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Обуке су тродневене (два дана стандардне и један дан онлајн)   и реализоваће се у периоду од  14. априла до 24. јуна 2018. године.

Распоред реализација обука по ШУ

ШУ Београд

Косовска Митровица

ШУ Крагујевац

ШУ Чачак

ШУ Јагодина

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Лесковац

ШУ Ниш

ШУ Нови Пазар

ШУ Сомбор

ШУ Зајечар

ШУ Зрењанин