Помоћ у раду са даровитим ученицима

360

КАКО ПОДСТИЦАТИ ДАРОВИТЕ УЧЕНИКЕ У ОБРАЗОВАЊУ?

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Преузмите електронску верзију

**********************************************************************************************************

ИОП СА ОБОГАЋЕНИМ ПРОГРАМОМ УЧЕНИКА М.П 4. РАЗРЕД 

ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ И ПЛАН ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИЦУ Н. П. 2. РАЗРЕД