Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

5732

Објављен је нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Правилник погледајте на следећем ЛИНКУ.