Завод за унапређивање образовања и васпитања је спровео истраживање коме су у фокусу интересовања били ставови и перцепције запослених у образовању о остваривању образовно васпитног процеса путем учења на даљину.

У истраживању, у коме су учествовали запослени из укупно 1.800 основних и средњих школа Републике Србије, а које је реализовано у периоду мај 2020 – октобар 2021, учествовало је укупно 50.202 запосленa просветнa радника.

Истраживање је спроведено на добровољној основи и у складу са методолошким захтевом о анонимности испитаника. Реализовано истраживање квантитативног је методолошког приступа и карактера, а спроведено је техником анкетирања у онлајн окружењу.