null

Приручници и брошуре

 • null

  ПОДСЕТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА (2017)
  Виолета Влајковић Бојић

  Подсетник за наставнике страних језика се обраћа свим наставницима страног језика који раде у систему образовања и васпитања Републике Србије и рачуна на њихово знање, вештине и искуство стечено током година припремања и бављења овим позивом. Намера аутора је да датим приручником понуде концизан и конструктиван, практично применљив и проверљив дидактичкометодички материјал, који ће наставницима помоћи у припремању наставе, у раду с уџбеником, у организовању, оптимализацији и рационализацији комплексне наставе страних језика, да пружи помоћ у активизацији и дидактичкометодичкој операционализацији теоријских знања из методике, у испољавању што вишег степена самосталности и креативности, те да им помогне да се лакше снађу у различитим, конкретним наставним ситуацијама на које утичу многи, како унутрашњи, тако и спољашњи фактори.

 • null

  ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2012) – друго допуњено издање

  Приручник је намењен запосленима у образовном систему. Има практичну вредност и треба да мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање, олакша процес планирања и омогући функционалан приступ стручном усавршавању и напредовању.

 • null

  МЕНТОР И ПРИПРАВНИК (2012)
  Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике – друго издање 

  Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

 • null

  ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007)
  Група аутора

  Водич представља допринос развијању активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју. Циљ је да се подстакне и јача развој професије. Поред тога, Водич олакшава примену постојећих законских и подзаконских аката.
  Намењен је наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, као и директорима установа, просветним саветницима и свима који су активни учесници у осигурању професионалног развоја запослених у васпитно-образовним установама.

 • null

  ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009)
  Приредили: Б. Лајовић и сар.

  Водич Приручник је намењен свим запосленима у образовно – васпитном систему. Има практичну и употребну вредност и треба да: олакша процес планирања и омогући креативан приступ стручном усавршавању и напредовању запослених, мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање и омогући квалитетније планирање стручног усавршавања и напредовања.

 • null

  МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
  Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике (2009)
  Група аутора

  Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

 • null

  ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

  • наставника разредне наставенаставника предметне наставе у основним и средњим школама
  • васпитача у предшколским установама
  • васпитача у домовима ученика
  • библиотекара у школским библиотекама
  • стручних сарадника у васпитно-образовним установама
   (2006.) Група аутора

  У водичима можете наћи оквир садржаја и начина рада током периода приправништва, листу корисне литературе и вођење приправника до добијања лиценце за рад.
  Жеља нам је да водичи буду употребљиви и корисни ментору и приправнику, да се истраже различити начини њихове имплементације и да се даље развијају и унапређују.

 • null

  КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

  У каталозима, за сваку школску годину, приказани су одобрени програми стручног усавршавања за запослене у образовно-васпитном систему.

  Погледајте каталоге за све године

Вести Центра за професионални развој

 


НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ И УЧЕНИКЕ
СВЕ О КОНКУРСУ
close-link