Радионица у оквиру пројекта Дуал ВЕТ Србија

26

У оквиру „Дуал ВЕТ Пројекта Србија“, који  има за циљ развијање и унапређивање дуалног образовања у Србији, 13. 02. 2024. године у просторијама привредне коморе Србије одржана је Радионица за представнике партнерских институција у оквиру Пројекта, као релевантних доносиоца одлука у развоју дуалног образовања.

Кроз неколико тема, које су укључивале компаративни приступ карактеристикама неколиких образовних система, процедуре у изради и развоју курикулума и најбољих модела провере стечених компетенција, представници партнерских институција у Дуал ВЕТ Пројекту Србија су отишли корак даље у реализације планског развоја дуалног образовања.