Унапређивање менторске праксе – осврт на досадашњи рад

6785

У организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања у хотелу „Putnik  Inn“ у Београду, 28-29. септембра 2023. реализована је обука за Менторски рад са приправницима у образовању. Ово је трећа од четири обуке предвиђене за ову календарску годину. Полазници обуке били су наставници и стручни сарадници из: Ниша, Краљева, Тутина, Сомбора, Шапца, Ужица, Зрењанина, Јагодине, Великог Градишта и Београда. Они су атмосферу на обуци оценили као пријатну и инспиративну, а саму обуку као захтевну али смислену и корисну, са јасним и конкретним идејама, разменама знања и искустава која ће им значити у неком будућем менторском раду. Такође, полазници су истакли своје задовољство и у погледу стручног вођења обуке, отворености и комуникативности водитељки обуке.

Похађањем обуке запослени у образовању стичу нова и надограђују постојећа професионална знања, вештине и ставове потребне за увођење приправника у образовно-васпитни рад, развијају спремност и одговорност да доприносе унапређивању праксе менторства и јачају самопоуздање потребно за менторски рад.

Обука се реализује кроз два дана непосредног рада и домаћи задатак, базиран на самосталном истраживању сопствене праксе полазника, уз вођење и усмеравање од стране водитеља. Полазници који успешно заврше непосредну обуку и чији домаћи рад буде одобрен добијају 70 сати стручног усавршавања.