back to top

Нови правилници: Просветни гласник број 06/2022

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 06/2022 ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Тапетар – декоратер” РЕШЕЊЕ о...

Обука наставника који се упућују на рад у иностранству

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете Републике Србије организовали су и одржали системску обуку за наставнике који се упућују на рад у иностранству и остварују образовно-васпитни рад на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно...

Приручник за наставнике који остварују образовно-васпитни рад у иностранству

Приручник пред вама, настао је као резултат обуке од јавног интереса  Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранству. По свом садржају и форми, он представља једну врсту концизног и конструктивног дидактичко-методичког...

Образовни круг – сусретања из четири земље

Четврта година реализације пројекта „Образовни круг – сусретања“ најављена је кроз „онлајн“ дружења школа из Београда, Зајечара, Новог Пазара, Суботице, Стапара, Париза, Вићенце, Штутгарта, Минхена и Хамбурга. Ученике допунске наставе на српском језику у...

Конкурси на тему отаџбине

Ђаци српске школе у великом броју су се одазвали на конкурсе који тематски обједињују љубав према Србији. Послато је чак 113 радова из три земље – Француске, Италије и Словеније. Ученике из трију земаља...

Нови правилник: Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

У Службеном гласнику РС, број 109/2023 објављен је Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству Правилник погледајте на сајту Правно информационог система републике Србије на веб адреси https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/109/1/reg

Приручник за наставнике који се упућују на рад у иностранству

Приручник који је пред вама састоји се из два дела и нуди структурирани оквир на основу кога је настала системска обука Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранству, креирана на основу...

Уверења за полазнике обуке наставника који се упућују на рад у иностранству

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци наставника који се упућују на рад у иностранству могу се преузети овде.

Пилот-пројекат „Образовни круг“

Пилот-пројекат „Образовни круг“ који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Канцеларија за дијаспору и Србе у региону Владе Републике Србије, Француски институт у Београду и Математички институт САНУ, а на иницијативу...

Светосавске награде за ђаке допунске школе у Париском региону

Емилиа Животић, ученица 7. разреда српске допунске школе у Париском региону, освојила је Специјалну награду на јубиларном 10. Светосавском ликовном конкурсу Друштва „Свети Сава“ Београд - Одбор у Републици Српској Бањалука за најбоље ликовне...