По резултатима анкете коју је спровео Завод за унапређивање образовања и васпитања на узорку од 15.000 наставника, стручних сарадника и директора, у претходном периоду највећи број наставника је користио Гугл учионицу као систем за организовање онлајн учења (преко 52% свих испитаника).

Да би наставници успешно користили Гугл учионицу потребно је да школе активирају услугу Google G Suite for Education, која поред Гугл учионице пружа још бројне погодности корисницима (неограничене онлајн дискове за похрањивање података, неограничен број налога за наставнике и ученике, велики број Гугл алата…)

Активација и коришћење ове услуге је бесплатна за школе, али се у пракси показало да због недостатка техничке подршке компаније Гугл, која нема представништво у Србији, процедура за регистрацију и активацију услуге није била једноставна великом броју школа.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је обезбедио менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а, која функционише преко онлајн тикет система који се налази на новом Националном образовном порталу на адреси https://www.portal.edu.rs/podrska/.

У протеклих 7 дана највећи број упита је управо био везан за активацију услуге Google G Suite for Education, и до сада у наведеном периоду је пружена подршка у педесетак школа у Србији.

Како би олакшали активацију услуге Google G Suite for Education школама, наставници ментори ангажовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, на својим блоговима и сајтовима су припремили неколико практичних упутстава:

Видео упутство - наставница ментор Марија Јакшић

КАКО ДОБИТИ ПОМОЋ У ПЛАНИРАЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ?

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку УНИЦЕФ-а, обезбедио је менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

МЕНТОРСКА ПОДРШКА ЗУОВ-а

Све што је потребно да урадите јесте да отворите тикет на https://www.portal.edu.rs/podrska/ са питањем за вашу школу или вас лично за све теме које су везане за: ЛМС системе за управљање учењем, коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, педагошких аспеката употребе дигиталне технологије у настави и учењу…

Дигиталну подршку пружа 15 дигиталних ментора. Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија: они су дугогодишњи аутори и реализатори онлајн обука, искусни водитељи у различитим непосредним обукама за коришћење дигиталних алата, дугогодишњи спољни сарадници Завода у пројектима развоја дигиталне писмености код наставника, неки од њих су педагошки саветници, аутори уџбеника, учесници домаћих и међународних конференција. Они су тим који ће заједничким снагама пружити подршку наставницима у Републици Србији да користе различите дигитална алате и технологије и унапреде своју наставу.