null

Издања Завода

из области делатности Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и корисни линкови

 

 • null

  ПРИРУЧНИК ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ (2016)

  Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, у оквиру својих делатности на основу програма додатне подршке за децу и ученике са сметњама и тешкоћама у развоју, припремио је приручник за додатну подршку ради стварања предуслова за квалитетније и доступније васпитање и образовање и рехабилитацију деце и ученика са сметњама у развоју. Циљ додатне подршке у образовању и васпитању је постизање оптималног укључивања ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни систем, осамостаљивање у вршњачком колективу и напредовање. Садржаји програма су припремани на основу резултата многобројних научних истраживања као и на основу реалних потреба образовно-васпитних установа. Припремљени програми су намењени деци и ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју, без обзира где се образују, у основној школи или школи за образовање ученика саметњама у развоју.Приручник је подељен у пет целина: Програм подршке за подстицање когнитивног развоја, Фукционални језик и култура говора, Српски знаковни језик, Музичке стимулације и Развој предчиталачких вештина код деце оштећеног вида. Целина Фукционални језик и култура говора садржи прилоге: Ситуациони говор, Обрада садржаја у форми стрипа, Граматика српског језика и Листе за евалуацију исхода. Прилози у приручнику су резултат истраживања и рада стручњака из области дефектологије, знаковног језика, лингвистике, као и практичара из образовно-васпитног процеса.Иза сваке целине наведена је коришћена литература која такође може да буде корисна читаоцима за проширивање знања из одређених области.

  Приручник је немењен дефектолозима, васпитачима, учитељима, наставницима, будућим наставницима српског знаковног језика, као и родитељима. Поред тога, може се користити и као стручна литература за све који који желе да стичу знања из ове области. Посебно треба нагласити да су сви програми усмерени према потребама деце и ученика, а не искључиво у односу на сметњу у развоју.

  Овим приручником даје се значајан допринос унапређивању образовања и васпитањадеце и ученика са сметњама и тешкоћама у развоју, што је предуслов њихове успешне социјалне инклузије односно интеграције у ширу друштвену заједницу.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ОБРАЗОВАЊЕ ДАРОВИТИХ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ

  ОБРАЗОВАЊЕ ДАРОВИТИХ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ (2009)
  Припремиле: Јелена Протић, Сања Татић Јаневски, Звездана Ђурић

  У овој публикацији приказано је образовање даровитих у 12 европских земаља (Аустрија, Грчка, Данска, Мађарска, Немачка, Румунија Словенија, Уједињено Краљевство, Финска, Француска, Швајцарска, Шведска). На крају публикације приказано је образовање даровитих и у Републици Србији.Образовање даровитих у наведеним земљама и Србији приказано је у оквиру шест области које су релевантне за образовне системе.Публикација је намењена просветној јавности и стручњацима који се баве образовањем даровитих.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ: НАУЧНЕ ОСНОВЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ (2016)

  Ана Алтарас Димитријевић, Сања Татић Јаневски

  Монографија Образовање ученика изузетних способности: научне основе и смернице за школску праксу непосредно се надовезује на два пројекта Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ-а) која су се бавила осмишљавањем и увођењем образовне подршке за даровите ученике у старијим разредима основне школе…

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Републици Србији (2012.)

  Садржај ове публикације на 79 страна обухвата релевантне податке о 48 образовно-васпитних установа за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији.

  Преузмите електронску верзију

 • null

  Gifted Learners A Survey of Educational Policy and Provision 2009

Вести Сектора за специфична питања образовања

ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link