Oбукe наставника предметне наставе и стручних сарадника у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

31195

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.

Дана 20. маја 2019. почeла је реализација обука наставника разредне наставе и стручних сарадника у основним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Обуке су тродневне (два дана у непосредном извођењу и један дан онлајн) и реализоваће се у периоду од  20. маја до 01. септембра 2019. године.

Почетак обука на територији целе Републике Србије је у 9 часова, осим у изричитим случајевима када из оправданих разлога управа школе домаћина обуке у договору са водитељима и полазницима обуке не закаже другачије.

Распоред реализација обука по ШУ

ШУ Београд

ШУ Ваљево

ШУ Зајечар

ШУ Зрењанин

ШУ Јагодина

ШУ Косовска Митровица

ШУ Крагујевац

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Лесковац

ШУ Ниш

ШУ Нови Пазар

ШУ Нови Сад

ШУ Пожаревац

ШУ Сомбор

ШУ Ужице

ШУ Чачак