null

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања

обавља стручне послове везане за праћење и развој образовања деце и ученика са сметњама у развоју, инклузивно образовање, праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима (талентовани и надарени).

Послови

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

  • праћење и развој образовања деце са сметњама у развоју, инвалидитетом, тешкоћама у учењу и остале деце из осетљивих друштвених група;
  • инклузивно образовање;
  • праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима;
  • обављање статистичко-аналитичких послова;
  • праћење страних система образовања и других релевантних питања у области инклузивног образовања;
  • праћење међународних искустава у инклузивном образовању;
  • припремање стручних анализа и приказа;
  • припремање и реализација појединих развојних пројеката.

Руководилац Сектора
Др Мирослав Павловић

Адреса: Драже Павловића 15
Тел. 011/208-19-11 локал 221
E-mail: miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs

Вести Сектора

 


НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ И УЧЕНИКЕ
СВЕ О КОНКУРСУ
close-link