Студијскa посета Вараждину, Република Хрватска

21

У периоду од 3. до 5. октобра 2017. године представници Центра за стручно образовање и образовање одраслих су боравили у Републици Хрватској на студијском путовању у оквиру пројекта “Learning by Doing” Том приликом су посетили Угоститељску школу и хотелску компанију “Миленијум“ у Опатији,  Жупанијску комору града Вараждин, Стројарску и прометну школу у Вараждину, као и компанију „Метал ОБАД“ д.о.о. – Доња Пољана. Поред школа и компанија, презентована су им искуства Хрватске привредне коморе вараждинске жупаније – Одељење за образовање, културу и спорт, Агенције за стручно образовање и образовање одраслих, и хрватског Министарства науке и образовања. Циљ студијске посете је био упознавање са искуствима Републике Хрватске у сарадњи стручних школа и компанија, са посебним освртом на дуално образовање.