Консултативне радионице за припрему стратегије модернизације стручног образовања увођењем учења кроз рад у земљама дунавског региона

653

У Београду су 20 и 21. децембра 2018, у просторијама Центра, одржане две консултативне радионице са представницима школа које реализују образовне профиле засноване на учењу кроз рад. После представљања модела учења кроз рад који су заступљени у систему нашег стручног образовања учесници радионице су износили са којим се изазовима сусрећу у реализацији овог модела али и примере иновативних решења до којих су дошли у сарадњи са послодавцима и другим социјалним партнерима.