Оцењивање компетенција у стручном образовању и обуци – примери добре праксе учења кроз рад

297

У оквиру Европске недеље вештна у стручном образовању и пројекта “Learning by Doing”, у просторијама Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих и Школи за дизајн текстила у Београду , 30. октобра и 02. новембра 2018. године одржанe су обуке „Оцењивање засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању и обуци“. Ове обуке регистроване су у оквиру Европске недеље вештина у стручном образовању и обуци (European VET skills week).

Обуке су организоване за чланове тимова за развој завршних испита у тринаест образовних профила у шест подручја рада: Текстилство и кожарство, Економија право и администрација, Саобраћај, Шумарство и обрада дрвета, Електротехника,  Геодезија и грађевинарство као и Геологија, рударство и металургија.

Сврха ових обука је уједначавање квалитета испита на републичком нивоу и унапређивању квалитета процеса оцењивања путем методологије оцењивања заснованe на компетенцијама.

У оквиру обуке идентификовани су примери добре праксе учења кроз рад у овим подручјима рада, који ће бити кориштени за припрему водича за учење кроз рад у земљама Дунавског региона.