Састанак менаџмента пројекта у Бечу

90

У Бечу је 5-6.новембра 2018.године, одржан састанак менаџмента пројекта Learning by Doing на ком су представљени резултати пројекта после трећег извештајног периода, као и план активности у наредном периоду. На састанку Управног одбора пројекта, усвојен је финансијски извештај о досадашњем току пројекта, предложени начини модификације буџета, представљен план рада и прецизирани кораци, задаци и рокови, зачетврти и пети период, по програмским пакетима одржан је Састанку су присуствовали сви партнери на пројекту из Србије, Бугарске, Румуније, Мађарске, Хрватске, Словачке, Чешке, Словеније, Босне и Хецеговине као и екстерни експерти који су укључени у извођење пројекта.