Транснационални састанак у Љубљани

2

У периоду од 26-28.фебруар 2018. године представници Центра за стручно образовање и образовање одраслих Гојко Бановић и Мирјанa Бојанић учествовали су на транснационалном састанку партнера на пројекту “Learning by Doing” као и на састанку са представницима словеначког Центра за стручно образовање.

На састанку су представљени резултати радионица у оквиру радног пакета 4, одржаних у периоду новембар 2017 – јануар 2018.године. Такође, представљена су документа настала током радиооница у вези националних визија развоја учења кроз рад. Представници Привредне коморе Вараждин представили су елементе за израду националних студија случаја развоја учења кроз рад а представници привредне коморе Сарајево предстaвили су досадашње резултате на изради студије изводљивости за успостављање Регионалне обсерваторије За учење кроз рад,   пристигле студије случаја по земљама укљученим у пројекат као и студија изводљивости за Регионалну опсерваторију за учење кроз рад која би обухватала све земље Дунавског региона.