back to top

Најава обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана у Београду

У просторијама Прве београдске гимназије, 25. и 26. новембра, биће одржана обука „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”, намењена наставницима Социологије и Социологије с правима...

Бесплатна онлајн обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски...

Онлајн обука „Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања“ је системска обука која обухвата два...

Методичко-инструктивни приручник за наставнике – Српски као страни језик

Методичко-инструктивни приручник за наставнике – Српски као страни језик проистиче из потреба наставне праксе и, у недостатку уџбеника за овај предмет, служи њеном унапређењу. Ове потребе су, по својој природи, садржајне и педагошке, па...

Најава обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана у Зрењанину и Ужицу

Током 2023. године настављено је са реализацијом обуке „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”, намењене наставницима Социологије и Социологије с правима грађана. Обуку која је...

Бесплатна онлајн обука у области заштите потрошача за наставнике и стручне сараднике

Министарство унутрашње и спољне трговине, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, уз финансијску подршку Европске уније, организују онлајн обуку наставника и стручних сарадника у области заштите потрошача. Обука се реализује...

Позив наставницима грађанског васпитања у гимназији на обуку „Остваривање Грађанског васпитања у гимназији путем...

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује 4 обуке „Остваривање Грађанског васпитања у гимназији путем истраживачко-пројектног начина рада“. Обука је акредитована од стране министра...

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области...

На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен подршци остваривања изборних програма из...

Резултати јавног позива наставницима грађанског васпитања у гимназији за учешће у пилотирању модела такмичења...

На Јавни позив стигло је укупно 9 пријава. Комисија ЗУОВ-а је прегледала све пријаве и изабрала 8 наставника/школа који ће учестовати у пилотирању модела такмичења ученика гимназије из Грађанског васпитања. Списак изабраних наставника/школа: Шеста београдска...

Обука наставника који се упућују на рад у иностранству

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете Републике Србије организовали су и одржали системску обуку за наставнике који се упућују на рад у иностранству и остварују образовно-васпитни рад на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно...

Учешће представника Завода за унапређивање образовања и васпитања и Педагошког завода Републике Српске на...

Представници Завода за унапређивање образовања и васпитања и Педагошког завода Републике Српске учествовали су од 27. до 29. јуна на Међународној конференцији о новим технологијама у учењу о Холокаусту, коју је организовао пољски Државни...