Института за модерно образовање поклања бесплатне видео-курсеве, обуке и семинаре

87

Услед новонастале ванредне ситуације, Центар за стручно усавршавање и образовну технологију Института за модерно образовање поклања вам мноштво бесплатних видео-курсева, обука, семинара и савета који ће вам помоћи да сазнате како савремена технологија може допринети квалитетнијем онлајн-школовању.

ЛИНК: https://www.institut.edu.rs/nl/link.php?M=6928&N=928&L=1067&F=H