Избор препорука za унапређење организовањa онлајн образовања на даљину у доба пандемије

5939

ЕДЕН (European Distance Education Network)

 

 1. Прелазак на онлајн образовање на даљину у доба ванредног стања зависи од контекста – ако је неко последњих 10 година реализовао онлајн наставу, изазов је далеко мањи него када институција никада није тако радила;
 2. У ванредним околностима посеже се за најбољим могућим решењима у односу на околности и постојеће капацитете – добијамо брза решења;
 3. Треба се фокусирати на средњорочно (до јесени) и дугорочно планирање (за случај да се овакве ситуације понове). Треба да будемо боље припремљени за сличне ситуације него што смо то били до сада;
 4. Онлајн образовање има огроман потенцијал да се унапреди квалитет образовања, али наставне методе морају да се промене;
 5. У будућности ће велики део високог образовања бити оргaнизован као мешовита или онлајн настава;
 6. Неопходно је померити фокус са наставног садржаја на развој компетенција. Током онлајн наставе нико не може да покрије сав наставни садржај. Оно што је важно јесте омогућити ученицима да науче да управљају информацијама тако што ће их трансформисати у знање.

Посматрано краткорочно

 1. Уколико у окружењу имате приступ наставницима који су реализовали наставу онлајн, разговорајте са њима пре него што било шта урадите. Разговарајте са стручњацима из ове области. Онлајн образовање је другачије и потребно је познавати те разлике;
 2. Ако немате приступ стручњацима, идите на отворене образовне ресурсе који вас уче како да креирате онлајн крус. Истражите примере добрих пракси;
 3. Избегавајте комерцијална решења – они покушавају да вам нешто продају;
 4. Дуга предавања, од нпр. сат времена у онлајн окружењу нису добро прихваћена и досадна су. Треба мислити и на количину података која се шаље ученицима због интернет протока (нпр. преобимна презентација);
 5. Многа истраживања о онлајн настави и учењу показују да видео предавање за онлајн наставу треба да траје до 10 минута;
 6. Из истраживања знамо да ученици који уче онлајн, раде то у више наврата у мањим периодима, од по највише сат времена у току дана;
 7. Онлајн наставу треба поделити у мање делове којима ученици/студенти могу да управљају. Ако нисте пажљиви, можете преоптеретити ученика;
 8. Потребно је најмање месец дана да се традиционална настава (материјали и активности) поставе онлајн;
 9. Важно је изабрати одговарајуће алате и то најбоље оне за које имате стручну подршку у окружењу. Потрудите се да ваш избор буде неки од система за управљање учењем (Blackboard, Moodle, Canvas);
 10. Користите онај сиситем за управљање учењем који већ поседује ваша образовна установа – тада постоје особе које систем администрирају и могу да вам пруже подршку;
 11. Ученицима дајте јасна упутства шта треба да раде на систему сваке недеље. Обезбедите распоред активности на недељном нивоу и искажите шта су ваша очекивања од ученика – шта треба да ураде до краја недеље и шта треба да ураде да се припреме за наредну недељу;
 12. Ресурси као што су дигитални уџбеници и дигитални наставни материјали су већ многима доступни на другим местима. Поставите ресурсе, дајте линкове ка местима где се налазе дигитални наставни материјали у оквиру датог предмета (само треба упутити ученике на та веб места) и, на основу њих, креирајте активности;
 13. Задаци и дискусије, који су већ уграђени у системе за управљање учењем, веома су важни и то је оно на шта посебно треба обратити пажњу и шта треба користити;
 14. Водите рачуна о радном оптерећењу ученика. За студенте је препорука да то буде од 30 до 40 сати недељног оптерећења, по курсу од 8 до 10 сати недељно. То треба да обухвати све активности, тестове, задатке, испите док предавања треба да буду скраћена. За млађе узрасте радно оптерећење треба да буде далеко мање;
 15. У онлајн образовању постоји траг онога што је ученик радио и у том смислу и предност је за наставника да стекне увид у рад ученика;
 16. Ако су велика одељења, поделите их у групе и дајте им да раде групне пројекте. Користите е-портфолио за ученике.

Посматрано средњорочно

 1. У оквиру средњорочног плана, на нивоу установе оспособите неколико запослених да дизајнирају курсеве и администрирају систем како бисте изградили одговарајућу подршку осталим наставницима;
 2. Посветите се стручном усавршавању, припремите темплејте за дизајн курса, прибавите потребну технологију;
 3. Прикупите повратне информације о томе шта је добро функционисало, а шта није;
 4. Садржаја има много у онлајн окружењу. То значи да је потребно мање да се фокусирате на садржај. Ово је изузетно значајна промена у педагогији коју нуди онлајн образовања и која нас упућује на потребу да развијамо компетенције (знања, вештине). Будите ментор ученицима да пронађу информације, процене их, анализирају, организују. Организујте проблемску наставу, колаборативан групни рад, нека фокус буде на вештинама (меке вештине);

Посматрано дугорочно

 1. Израдите развојни план установе – дигитални план за период од наредних 5 година;
 2. Одлучите шта треба да буде део онлајн наставе, а шта реализовано непосредно у учионици;
 3. Израдите план професионалног развоја запослених и план за ванредне ситуације за образовање на даљину.