Издавачке куће омогућиле бесплатан приступ својим дигиталним уџбеницима и платформама

132

Већина издавачких кућа је омогућила бесплатан приступ својим дигиталним уџбеницима и платформама за време трајања ванредног стања.

Који су дигитални уџбеници доступни погледајте на нашој страници https://zuov.gov.rs/alati