Образовни културни центар омогућио бесплатно похађање семинара Интернет учионица

127

Образовни културни центар је омогућио бесплатно похађање семинара Интернет учионица (Гугл учионица)

ЛИНК: https://enastava.rs/