back to top

ЈАЧАЊЕ ВАСПИТНЕ УЛОГЕ ШКОЛЕ КРОЗ УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Стратегија развоја образовања у Србији, у делу који се бави подизањем квалитета, наглашава да је потребно, између осталог, обезбедити услове за развијање васпитне функције школе, подједнаку развијеност наставних и ваннаставних делатности, односно њихову хармоничну целовитост као и услове за увођење једносменског рада у школама и организовање диверсификованих облика ваннаставних делатности за ученике.

Јачање васпитне улоге школе унапређивањем ваннаставних активности не значи да се васпитање не одвија и кроз редовну наставу, већ да ваннаставне активности, које нису новина нашег образовног система, добијају важну улогу као недовољно искоришћени потенцијал васпитног делања школе. Стратегија посебну пажњу посвећује  обезбеђивању доступности ваннаставних активности свим ученицима, подстицању ученичког учешћа у ваннаставним активностима, као и њиховој афирмацији на нивоу школе и шире заједнице.

РЕСУРСИ ЗА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД

pdf

ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ЈАЧАЊЕ ВАСПИТНЕ УЛОГЕ ШКОЛЕ

Опште упутство за јачање васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности у основним и средњим школама

Величина: 823.84 KB
Број преузимања: 5700
Датум постављања: 18.08.2023.
pdf

СЛОБОДНE НАСТАВНE АКТИВНОСТИ

Слободне наставне активности су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. 

Величина: 0.96 MB
Број преузимања: 5087
Датум постављања: 18.08.2023.
pdf

ВРЛИНЕ И ВРЕДНОСТИ КАО ЖИВОТНИ КОМПАС ЗА 5. И 6. РАЗРЕД

Величина: 950.53 KB
Број преузимања: 4441
Датум постављања: 18.08.2023.
pdf

ВРЛИНЕ И ВРЕДНОСТИ КАО ЖИВОТНИ КОМПАС ЗА 7. И 8. РАЗРЕД

Величина: 963.42 KB
Број преузимања: 3326
Датум постављања: 18.08.2023.
pdf

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД У ПРОГРАМИМА ЗУОВ-а

Програми који се креирају и предлажу у ЗУОВ-у има више врста (програми наставе и учења, програми обука, програми наставних активности и сл.) али сви имају један циљ, а то је унапређивање образовања. 

Величина: 1.62 MB
Број преузимања: 2139
Датум постављања: 18.08.2023.
pdf

АНАЛИЗА КАТАЛОГА ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРИРУЧНИЦИ ЗУОВА

Величина: 506.78 KB
Број преузимања: 1615
Датум постављања: 18.08.2023.

ДОДАТНИ РЕСУРСИ