Резултати конкурса „Примери успешних ваннаставних активности“

8503

РЕЗУЛТАТИ  КОНКУРСА

„ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ  АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ“

            На Конкурс су стигла 364 рада из 179 установа. Највећи број установа (њих 101), послало је по један рад,  38  је послало два рада, 20 установа по три рада, а 20 установа  четири или више радова.

Комисија састављена од саветника Завода прегледала је све пристигле радове и одредила оне који су за Базу примера успешних ваннаставних активности, која ће бити доступна на сајту Завода крајем ове године. У Бази ће се налазити 256 радовa који се  разликују по обиму, форми, трајању, теми и садржају или по томе колико су примерени малим/великим, градским/сеоским школама. На тај начин обезбеђена је разноврсност представљених радова са жељом да буду подстрек за покретање нових ваннаставних активности у школама. Листу установа и радова који ће бити увршћени у Базу можете погледати ОВДЕ.

Радови који се не налазе на датој листи, неће бити увршћени у Базу из следећих разлога: рад је пријавио појединац, а не установа; рад није ваннаставна активност већ се односи на наставу; рад за циљну групу нема ученике већ наставнике/родитеље или је пријава написана тако да не пружа јасну слику о ваннаставној активности (нема свих потребних информација).

Са листе радова који су одређени за Базу, Комисија је одабрала известан број оних који ће бити јавно представљени на завршном догађају Конкурса. Тачан датум и место овог догађаја, који ће се током јесени одржати у Београду, биће накнадно објављени. У наставку следи списак установа чији су радови изабрани за јавно представљање. Њих ће представник Завода, пред почетак нове школске године, контактирати ради договора. Листу установа и радова који ће бити јавно представљени можете погледати ОВДЕ.