back to top
null

Документа Центра за стручно образовање и образовање одраслих

Истраживања о примени новог концепта матурског и завршног испита

Праћење огледа

 •  ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕНИКА О НАСТАВИ У ОГЛЕДУ
 •  МЕТОДОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОГЛЕДА У ШКОЛСКОЈ ПРАКСИ
 • СТУДИЈА ПРАЋЕЊА ОГЛЕДА У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
 • СТУДИЈА ПРАЋЕЊА УЧЕНИКА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ОГЛЕД

Публикације

 • КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ У СРБИЈИ
 • LEARNING FROM ‘LEARN’ – HORIZONTAL LEARNING IN A COMMUNITY OF PRACTICE IN SOUTH EASTERN EUROPE
 • ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ
 • PORTRAITS OF INNOVATIVE VOCATIONAL SCHOOLS – IN SOUTH EASTERN EUROPE
 • УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ НОВОГ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА У ШКОЛСКОЈ ПРАКСИ
 • ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ
 • АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

ПЛАН УЏБЕНИКА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА

ПРИРУЧНИЦИ ЗА ЗАВРШНЕ И МАТУРСКЕ ИСПИТЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА

Вести Центра за стручно образовање и образовање одраслих