Словеначка искуства

338

У оквиру размене запослених између партнерских институција, Гојко Бановић, Татијана Глишић Милутиновић и Мирјана Бојанић су заједно са колегама из Привредне коморе Србије и партнерских установа из Мађарске и Бугарске, боравили у Будимпешти у периоду 18-20.септембра 2018.године. Домаћини су били Привредна комора Словеније и Центар за стручно образовање Републике Словеније који су словеначки партнери на пројекту.

Представници Центра за стручно образовање Републике Словеније Елидо Бандељ и Уршка Марентић представили су: институциони и законодавни оквир за имплементацију система шегртовања у Словенији (са посебним освртом на пилот фазу и финансијски оквир у Словенији); Стандарде занимања и систем националних стручник квалификација у Словенији. Барбара Крајнц из Центра за пословно оспособљавање у оквиру Привредне коморе Словеније представила је механизме подршке компанијама укљученим у систем шегртовања и сарадњи са другим партнерима укљученим у имплементацију овог система. Сви учесници скупа поподне су посетили Врхнику односно компанију СИЛИКО где смо имали прилику да се упознамо са менаџментом компаније, ментором и ученицима (шегртима) који овде спроводе учење кроз рад али и са наставником задуженим за практични део наставе из школе.

Другог дана посетили смо „Школски центар Шкофја Лока“ где су нам директор центра, директор средње школе, директор центра изврсности и наставници практичне наставе представили систем учења кроз рад у овој установи. Дарко Мали из Центра за стручно образовање Републике Словеније представио је стандарде курикулума односно његовог дела који се односи на учење кроз рад као и принципе планирања у сарадњи са компанијама. О сарадњи са школским центром и компанијама у којима се реализује учење кроз рад говорила је Андреа Север из Привредне коморе Словеније.