Радионица у ЗУОВ-у, 27.март 2018.године

498

У оквиру пројекта Learning by Doing, у Заводу за унапређивање образовања и васпитања у уторак 27.марта одржана је радионица на тему „Организација практичног учења – искуства и изазови“. Учесници радионице представили су своја искуства у организацији и реализацији практичне наставе како у школским радионицама и лабораторијама тако и у предузећима и установама са којима сарађују, начинима праћења ученика, улози наставника практичне наставе.

Организација и реализација практичне наставе у оквиру различитих подручја рада односно образовних профила сагледана је током дискусије из различитих перспектива – економске развијености локалних средина, спремности послодаваца да учествују у учењу кроз рад, финансијских могућности саме школе, примене важећих прописа у области образовања и безбедности и заштите на раду.

Учесници радионице нагласили су такође и потребу сопственог сталног стручног усавршавања.