Припрема иницијатива за усвајање нових стандарда квалификација у области Грађевинарства

68

Центар за стручно образовање и образовање одраслих развијао је, у оквиру пројекта ТО РЕГОС „Ка регионално заснованим занимањима” иницијативе за стандарде квалификација за следеће квалификације: Подополагач – керамичар, Монтер суве градње и Декоратер зидних површина. Ова квалификације би се заснивале на регионално усвојеним стандардима квалификација у економијама које су учествовале у пројекту и тако утицале на повећање запошљивости и мобилности младих у региону.