Регионални састанак пројектног тима ТО РЕГОС пројекта у Црној Гори

102

16. и 17. јуна 2021. године, одржан је девети регионални састанак пројектног тима ТО РЕГОС пројекта. Састанци пројектног тима се одржавају један до два пута годишње у једној од земаља учесница, а домаћин састанка је овога пута била Црна Гора.

Састанку пројектног тима присуствовали су национални координатори за образовање и привреду у оквиру пројекта из земаља учесница, чланови националних тимова који су допринели постизању резултата пројекта, као и представници који су учествовали у анализи и планирању будућег пројекта.

Из Републике Србије, састанку су присуствовали представници Завода за унапређивање образовања и васпитања, Агенције за квалификације и Привредне коморе Србије.

Састанак је отворио Гојко Бановић, председавајући SEE VET-а.

Током састанка, разматрана је радна верзија регионалне методологије за развој стандарда квалификација, на основу претходних анализа и студија изводљивости која је урађена у оквиру пројекта. Урађен је заједнички пресек националних методологија и предложен оквир за заједничку регионалну методологију која би послужила за развој регионално усаглашених стандарда квалификација. Дефинисане су области развоја два стандарда занимања и стандарда квалификација у оквиру наредног пројекта, при чему су се све економије, учеснице у пројекту, изјасниле да ће то бити Пољопривреда и Машинство и обрада метала.

Други дан састанка био је посвећен обуци чланова Конзорцијума ТО РЕГОС за агилно управљање. Обуку су спровеле Јасмина Николић и Данијела Матијевић из Агилних људи.