null

Пројекат: Ка регионално заснованим занимањима

Пројекат „Ка регионално заснованим занимањима” (Towards regionally-based standards of occupations  – TO REGOS ) доприноси  повећању запошљивости и мобилности радне снаге младих (узраста од 14 до 18 година) улагањем у квалитет и релевантност стручног образовања и оспособљавања за тржиште рада у региону Југоисточне Европе. Поред тематских приоритетних области, пројекат такође укључује и питања родне равноправности, социјалне инклузије и одрживости животне средине.

Пројекат финансира Аустријска развојна агенција средствима Аустријске развојне сарадње.

Да би допринео развоју сектора образовања и обуке у региону Југоисточне Европе, ERISEE (Education Reform Initiative od South Eastern Europe) снажно подржава сарадњу између мреже Центара за стручно образовања југоисточне Европе (SEEVET Net) (удружење ВЕТ агенција / центара из региона Југоисточне Европе) и регионалних привредних комора. Ова сарадња је позната и као Западно-балканска асоцијација за учење засновано на раду (WBA за WBL). Асоцијација је  успостављена је у оквиру Берлинског процеса, политичке иницијативе чији је циљ подршка интеграцији западног Балкана у Европску унију.

Партнери на пројекту су следеће економије:

 • Србија
 • Албанија
 • Црна Гора
 • Северна Македонија
 • Косово*
 • Босна и Херцеговина

У Србији, партнери на пројекту су Завод за унапређивање образовања и васпитања и Привредна комора Србије.

Кроз пројекат, идентификоване су специфичне потребе привреде земаља у региону за компетентним кадровима, а затим се започело са израдама регионалних стандарда занимања и стандарда квалификација како би ученици земаља Западног Балкана стицали истоветна знања и вештине.

У оквиру овог пројекта развијају се стандарди за следећа занимања:

 • Хотелско – ресторатерски техничар
 • Молер
 • Монтер суве градње
 • Подополагач
 • Керамичар

Део пројекта представља и развој стандарда квалификација на националном нивоу сваке од економија учесница пројекта.

Додатке информације:

https://wba4wbl.com/

https://www.erisee.org/

Вести и дешавања

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link